Sayıda kaç tane 10 var?

SAN
İki basamaklı sayılarla problem çözme
7 – 9 yaş
Belgeyi indirin