Rozpoznaj mój rysunek

SAN
Opisywanie i rozumienie właściwości podstawowych pojęć geometrii, w tym punktu, linii, płaszczyzny, kąta
10-12 lat
Pobierz dokument