Papasakok apie savo geometrinę figūrą

SAN
Apibūdinti, klasifikuoti ir susieti dvimates figūras bei nustatyti jų savybes
7-9 metai
Atsisiųsti dokumentą